GERB Praha

Aplikace Elektrárny

Základy pro výrobu energie: bezpečnost a dlouhá životnost

Pružné uložení elektrárenských strojů přispělo k podstatným technickým a ekonomickým výhodám při výstavbě elektráren. V případě turbín, mlýnů na uhlí, drtičů, dmychadel, kondenzátorů, napájecích čerpadel kotlů a dalších strojů v elektrárnách je vibračně-izolovaná instalace na pružinových prvcích  tlumičích dnes již „stavem techniky“.

Pružné uložení turbín

Pružné uložení základů turbín vyvinula společnost GERB společně s výrobci strojů. Dnes se používá po celém světě u turbín všech velikostí, včetně turbín nejnovější generace o výkonu 1700 MW.

Důležitými přednostmi tohoto typu uložení ve srovnání s pevným ukotvením jsou:

 • dynamické odpojení podstavce stroje od spodní konstrukce
 • značná redukce tloušťky základové desky
 • větší volný prostor pod turbínou na kondenzátory a potrubí
 • zkrácení doby výstavby a snížení stavebních nákladů
 • ochrana zařízení turbíny před zemětřesením
 • možnost vyrovnat sedání budovy v rovině pružinových prvků, a to i po uvedení do provozu

Pružné uložení mlýnů na uhlí a drtičů
Mlýny na uhlí a drtiče všeho druhu produkují v důsledku svého provozu otřesy, které mohou vést k poruchám, škodám a přerušením provozu v elektrárně.

Pružné uložení na pružinových prvcích a tlumičích VISCO®nabízí důležité výhody:

 • menší rozměry základu ve srovnání s pevnými základy, a tím snížení nákladů na základy
 • ochranu před vibracemi pro osoby a okolní části budov a zařízení
 • zlepšení provozního chování a spolehlivosti strojů, zkrácení výpadků provozu
 • vyrovnání sedání budovy po uvedení do provozu
 • ochranu strojů před zemětřesením


Kromě pružných ukládacích systémů poskytuje GERB k řešení Vašeho problému s otřesy také inženýring, montáž a dohled. Naši úplnou nabídku úkonů najdete zde.

Pro další informace nás kontaktujte.

Informace o produktech a službách?

Kontaktujte nás
GERB - Váš partner při řešení problémů s vibracemi všech druhu
U Zvonařky 448/16
120 03 Praha 2, Česká republika
P: +420 222 522 053, oeu@gerb.com