GERB Praha

Aplikace Tváření kovů

Otřesy byste neměli pociťovat, ale ovládat.

Tvářecí stroje produkují otřesy, které jsou nepřípustné nebo dokonce mohou být rušivé jak pro okolí, tak rovněž pro vedle stojící zařízení nebo části staveb. Při tváření za tepla pomocí kovářských bucharů, kovářských lisů a vřetenových lisů jsou otřesy způsobeny uvolněnou velkou kinetickou energií. V případě tváření za studena, např. u servolisů, klikových lisů nebo hydraulických lisů, se jedná spíše o vysoce frekvenční vibrace při tváření a dělení materiálu, které okolí ruší.

Po celém světě je stavem techniky přímé odpružení, vyvíjené společně s výrobci strojů. Přitom jsou stroje instalovány přímo na kombinace pružinových tlumičů VISCO® bez mezilehlého základu. Pomocí speciálně vyvinutých kombinací pružinových tlumičů VISCO®lze otřesy v okolí a na pracovišti snížit až o 95% ve srovnání s pevným uložením.

Tento typ uložení, ať již formou přímého odpružení nebo při začlenění mezilehlé hmoty ve formě betonového nebo ocelového základu, chrání také vysoce citlivé testovací a obráběcí stroje, které jsou často umístěny v bezprostřední blízkosti bucharů a lisů. 

Kromě pružných ukládacích systémů poskytuje GERB k řešení Vašeho problému s otřesy také inženýring, montáž, měření otřesů a dohled. Naši úplnou nabídku úkonů najdete zde.

Pro další informace nás kontaktujte.

Informace o produktech a službách?

Kontaktujte nás
GERB - Váš partner při řešení problémů s vibracemi všech druhu
U Zvonařky 448/16
120 03 Praha 2, Česká republika
P: +420 222 522 053, oeu@gerb.com