GERB Praha

Aplikace Sanace

Adaptace, přestavba a renovace – na míru pro Vaše zařízení a budovy

Ve stávajících elektrárnách a průmyslových provozech se zastaralé nebo již nefunkční stroje nahrazují v mnoha případech novými a většinou výkonnějšími. Adekvátně rekonstruovány nebo obnoveny musí být také příslušné základy.

GERB sanuje budovy rozdílných typů a velikostí:

  • k ochraně před poklesem půdy, na příklad v poddolovaných oblastech,
  • k ochraně před vibracemi způsobenými kolejovou dopravou a provozem nákladních automobilů,
  • k ochraně před účinky zemětřesení.

GERB se specializuje na sanaci od poradenství až po realizaci stavby a nabízí kompletní adaptaci a renovaci:

  • posouzení podloží, posouzení stávajících základů
  • návrhy na renovaci nebo posílení stávajících základů
  • inženýrské projekty k přestavbě, příp. adaptaci, odsouhlasení s výrobci strojů
  • v případě potřeby dodávka a instalace pružného uložení
  • koordinace stavebních prací, stavební dozor  

Kromě pružných ukládacích systémů poskytuje GERB k řešení Vašeho problému s otřesy také inženýring, montáž a dohled. Naši úplnou nabídku úkonů najdete zde.

Pro další informace nás kontaktujte.

Informace o produktech a službách?

Kontaktujte nás
GERB - Váš partner při řešení problémů s vibracemi všech druhu
U Zvonařky 448/16
120 03 Praha 2, Česká republika
P: +420 222 522 053, oeu@gerb.com