GERB Praha

Aplikace Stavba lodí

Více pohodlí a bezpečnosti na volném moři

Pohodlí a bezpečnost na lodích a námořních zařízeních lze zvýšit také opatřeními ke snížení hluku a vibrací. Typickými oblastmi použití k ochraně proti vibracím jsou pružně uložené palubní nástavby a kormidelny, prostory ke kontrole strojních zařízení, hydraulické boxy a pružně zavěšené kontejnery jako komory u pobřežních motorových lodí. Prostorové sousedství „hlasitých“ a „tichých“ prostor přitom vyžaduje vysoké náklady na izolaci.

Také pružné uložení motorů, kompresorů a jiných agregátů patří k důležitým oblastem ochrany proti vibracím a hluku z nich. To platí pro všechny typy lodí, od nákladních a osobních lodí přes remorkéry až po soukromé jachty všech velikostí, a stejnou měrou pro námořní zařízení.

Vedle dobré izolační účinnosti splňují pružinové prvky GERB a tlumiče VISCO® další požadavky, které jsou důležité pro bezpečnost lodí a námořních zařízení:

  • odolnosti vůči vysokým a nízkým okolním teplotám
  • odolnost proti stárnutí
  • bez údržby

Pro použití na lodích a námořních zařízeních nabízí GERB četná řešení k ochraně proti vibracím. Lze realizovat jednoduchá a dvojitá pružná uložení stejně jako úložné systémy se zvýšeným utlumením.


Kromě pružných ukládacích systémů poskytuje GERB k řešení Vašeho problému s otřesy také inženýring, montáž a dohled. Naši úplnou nabídku úkonů najdete zde.

Pro další informace nás kontaktujte.

Informace o produktech a službách?

Kontaktujte nás
GERB - Váš partner při řešení problémů s vibracemi všech druhu
U Zvonařky 448/16
120 03 Praha 2, Česká republika
P: +420 222 522 053, oeu@gerb.com